Om

Tologis-logis er forlaget OVBIDAT’s skriveskole stiftet i oktober 2021. Vi bor på Ved Glyptoteket 6, kl. th., 1575 København V sammen med OVBIDAT og også forlagene Arena, Tredje september og Laboratoriet for æstetik og økologi. 

Tologis-logis betyder ”sammen om sproget” eller, bogstaveligt talt, ”sammen er sproget” eller ”sammen bliver sproget”. Det kan også staves tologislogis eller tologis logis. Navnet henviser til, hvor vigtigt det er, når man forsøger at finde sig selv som en person, der skriver, at have et fællesskab af andre skrivende, som forstår, hvordan det kan være. Og det kan selvfølgelig være på mange måder, men det er netop det, der kan betyde så meget, nemlig at tale om forskellene, at diskutere hinandens tekster og også snakke om, hvorfor vi skriver, og hvad litteratur egentlig er.

Undervisningen på Tologis-logis foregår gennem fælles diskussioner af elevernes egne tekster, men vi laver også skriveøvelser, diskuterer forskellige emner osv. Vi har to slags hold, hvor det ene mest består af de fælles læsninger, og det andet er mere baseret på øvelser, oplæg fra underviserne og lignende. 

Som elev møder du selvfølgelig dygtige undervisere og gæstelærere, som gerne tager ordet og deler viden og erfaringer, men undervisningen er først og fremmest lagt an på den fælles samtale, som alle deltager i på lige fod. Det betyder, at alle opfordres til at tale, når de har noget at sige, og at underviseren ikke nødvendigvis har ret i alt, hvad den siger. Og det betyder, at alles stemmer er lige vigtige. Fx forekommer uenighed om en teksts udlægning næsten altid, både mellem elever og mellem elever og underviser, og det er ofte, når nogen ser noget, men andre ser noget andet, at diskussionen bliver spændende.

Som elev får du altså ikke kun respons på egne tekster, via den fælles tekstlæsning, skriveøvelser, refleksioner osv. udvikler du også din bevidsthed om litteratur i det hele taget. Vi lærer af hinanden og udvikler os som skrivende. Jo flere, der føler sig trygge ved at sige sine tanker højt, desto bedre bliver undervisningen. På den måde er undervisningen et fællesskab, et fælles rum, som man træder ind i og bidrager til for til sidst at gå klogere derfra.

Et undervisningsrum skal være et rum med plads til alles følelser og tanker. Af den grund er det også meget vigtigt, at det er et trygt rum og et rart rum, hvor alle bliver hørt og set og føler sig værdsat. Det allervigtigste i undervisningen er, at fællesskabet fungerer for alle, dvs. at alle kan være til stede på egne præmisser, og ingen bliver glemt eller diskrimineret. Undervisningen skal skabe plads til ømhed og nærvær. I de fælles diskussioner er det underviserens opgave at sørge for, at det rum opstår.